La publicació al web dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local ha de complir els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.