Ajuntament

L'organització i el funcionament de l'Ajuntament de Caldes de Malavella es regeixen per les disposicions del Reglament Orgànic Municipal en els termes previstos per la legislació de règim local.