Baixos de l’edifici entre mitgeres situat al c. Vall-llobera en el primer tram del carrer a davant de la pl. de l’Aigua i de la Font dels Bullidors al bell mig del barri de Sant Grau. Va ser construït de forma moderna a final del segle XX per l’empresa embotelladora de Aigua Imperial en els terrenys que havien pertangut a l’embotellament d’Aigua Sant Narcís a tocar del punt on emergeix els seu manantial i a tocar de la font del mateix nom.
Locals propietats de Fontaga S.A, ús cedit gratuïtament a l'Ajuntament per a Serveis Socials.

Prestacions

Dades de contacte

OFICINA DE SERVEIS SOCIALS
Carrer Vall·llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 04 04
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Benestar Social del Consell Comarcal de La Selva: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 

Horaris

De 09:30h a 14h de dilluns a divendres
Cal concertar entrevista prèvia a les Oficines de Serveis Socials o al telèfon 972 470404
 

Els serveis que realitza el SSAP

Els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social.
Els SSAP es presten mitjançant equips multidisciplinaris anomenats Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (en endavant, EBASP).
L’àmbit d’intervenció dels EBASP que pertanyen a l’Àrea de Benestar Social del Consorci de Benestar Social de la Selva, són els municipis de la Comarca de menys de 20.000 habitants.

Qualsevol persona pot adreçar-se directament al servei i plantejar la seva demanda.

Qui forma l’ EBASP de Caldes de Malavella?
L’ EBASP esta format per 2 Treballadores Socials i per 1 Educador Social .
 
Què fem?
El nostre objectiu és promoure el canvi potenciant les capacitats de les persones per tal que adquireixin el protagonisme i autonomia necessaris alhora de resoldre les seves dificultats.

Com?

 • Amb el coneixement del territori i l’anàlisi de la realitat social per identificar les característiques del municipi i els recursos disponibles (lleure, educació, salut, …) i les seves mancances.
 • Amb la coordinació amb la resta d’agents socials del municipi i especialment amb la xarxa educativa i de salut. Es detecten les persones susceptibles de rebre suport dels SSAP.
 • Amb el disseny de Programes Educatius Individuals (P.E.I.), on es plantegen, juntament amb la persona atesa, quins objectius es volen aconseguir, com aconseguir-los i la durada de la intervenció.
 • L’ eina bàsica de treball és l’entrevista, a partir de la qual s’extreuen les informacions per una valoració social i familiar i establir un Pla de Treball adequat per resoldre la situació.
 • Totes les intervencions professionals s’emparen en el principi de confidencialitat i respecte a la intimitat de les persones i en la Llei 15/99 de protecció de dades personals.

Funcions dels EBASP:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent.
 • Informació, valoració, orientació i assessorament.
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.
 • Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.
 • Treball comunitari.

Recursos