És constituïda com a òrgan municipal col·legiat, sota la presidència de l’Alcalde, agrupa tots els portaveus dels Grups Municipals. Emet informes, recomanacions i declaracions que posin de manifest el posicionament dels diferents grups municipals.

El primer ple de la corporació del mandat 2019-2023 hi haurà un punt s'obre l'organització municipal en el que es determinarà qui forma part de la junta de portaveus.