L’Ajuntament de Caldes de Malavella treballa en les franges perimetrals de cara a l’estiu

L’objectiu és protegir les zones urbanes, principalment urbanitzacions. L'Ajuntament de Caldes de Malavella realitza treballs d'obertura i manteniment de franges perimetrals de protecció contra els incendis

L’Ajuntament de Caldes de Malavella té en marxa els treballs de neteja de les franges perimetrals a dues urbanitzacions del municipi: Llac del Cigne i Malavella Park, per tal que no hi hagi problemes en cas d’incendi forestal a l’estiu.

Les franges perimetrals de protecció de barris són eines bàsiques en la prevenció d'incendis forestals perquè tenen la capacitat de reduir la intensitat del foc, facilitar les tasques d'extinció i limitar la propagació de les flames. Una franja perimetral de baixa combustibilitat és un espai de terreny de 25 metres d'amplada com a mínim, que envolta les urbanitzacions i altres nuclis de població, així com edificacions i instal·lacions aïllades situades en terreny forestal o en un radi de menys de 500 metres. Per evitar el seu incendi, la franja ha d'estar lliure de vegetació seca, ha de tenir un estrat arbori aclarit i sense continuïtat de capçades, i ha de presentar un estrat arbustiu estassat.

Durant els treballs, que combinen l'ús de maquinària amb tasques manuals, es prioritza el manteniment dels arbres més resistents al foc, com els roures i les sureres, davant dels pins, que cremen amb més facilitat.

Els treballs en concrets a cada urbanització són:

 • Llac del Cigne: Treballs de manteniment de franja consistents en estassada mecanitzada de matoll.
 • Malavella Park: Treballs de manteniment de franja consistents en estassada mecanitzada de matoll i treballs d’aclarida i manteniment de les parcel·les municipals.

 El cost de l’actuació ha estat de 14.999,10 euros (sense IVA).

 

El 28 de maig estan cridats a les urnes de Caldes de Malavella 6.109 ciutadans

El poble de Caldes de Malavella compta amb 1 col·legi electoral situat a l’Escola Sant Esteve, amb 8 meses.

Les properes eleccions municipals se celebren el diumenge 28 de maig i a Caldes estan convocats a exercir el seu dret a vot 6.109 ciutadans. La cita amb les urnes per decidir els càrrecs electes que han de governar el poble el pròxim mandat, 28 de maig, estarà obert des de les 9 fins a les 20 hores.

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA ELECTORAL

La votació s’inicia a les 09.00 hores i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores. Tot i això, si després que el president o presidenta anunciï el final de la votació a les 20.00 hores hi ha votants en el local electoral o en l’accés al local que no han votat encara, el president o presidenta permetrà que votin.

Els votants han d’acostar-se a la mesa un per un, després d’haver passat, si ho volen, per la cabina electoral.

Cada elector o electora ha de dir el seu nom i cognoms al president o presidenta. La identificació del votant davant la mesa es fa mitjançant un dels següents documents:

 • DNI (no serveix el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia)
 • carnet de conduir (amb fotografia)
 • passaport (amb fotografia).

S’accepta la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser els originals. No s’admeten fotocòpies.

Els vocals i els interventors o interventores han de comprovar que l’elector o electora figura en la llista del cens per a aquella mesa de votació. L’elector o electora lliura de la seva pròpia mà al president o presidenta el sobre de votació tancat. El president o presidenta, sense ocultar el sobre en cap moment, ha de dir el nom de l’elector o electora en veu alta, i, afegint “Vota”, ha de retornar el sobre a l’elector o electora per tal que l’introdueixi a l’urna corresponent. Un membre de la mesa, i els interventors  o interventores que ho desitgin, ha d’anotar el nom i cognoms de l’elector o electora en la llista numerada de votants

Els accessos al local han de romandre completament lliures i accessibles per a les persones que tenen dret a entrar-hi. Només tenen dret a entrar en el col·legi electoral, a més dels electors o electores:

 • els representants de les candidatures
 • els candidats o candidates
 • els apoderats o apoderades i els interventors o interventores
 • els notaris o notàries
 • els agents de l’autoritat requerits pel president o presidenta
 • els membres de les juntes electorals, els jutges o jutgesses d’instrucció i els seus delegats o delegades
 • els representants de l’Administració
 • les persones que han de prestar assistència als votants si ho necessiten
 • Qualsevol elector o electora que observi alguna irregularitat durant la votació pot manifestar-la a la mesa. La seva protesta o reclamació s’ha de fer constar en l’acta de la sessió.

 

Instal·lació solar fotovoltaica a la Comissaria de Policia

Ja està finalitzada la instal·lació solar fotovoltaica a la Comissaria de Policia. Finalment s'ha instal·lat 8 kWp de potència mitjançant 20 mòduls fotovoltaics. Això permetrà una producció estimada d'energia de 10.462,79 kWh, autoconsumida al 100% i que suposarà una cobertura solar d'un 60% de l'energia requerida per al correcte funcionament de la comissaria.
 
L'actuació ha tingut un cost de 12.160,00 € dels quals 4.500,00 € han estat subvencionats per la Diputació de Girona mitjançant la convocatòria d'ajuts per a l'execució d'accions en el marc de la campanya "Del Pla a l'Acció" per a l'execució d'accions de millora de l'eficiència energètica i de reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'Alcaldes. 
 
L'alcalde, Salvador Balliu, valora molt positivament aquesta posada en marxa "estem molt contents de poder posar en marxa aquesta actuació que té un clar benefici sostenible per al nostre poble. A més, amb aquesta intervenció es pretén reduir la despesa elèctrica i sobretot reduir la contaminació produïda per la producció d'energies fòssils i reducció de la petjada de carboni". 

L’aprofitament de l’aigua del Pou Repsol ja és una realitat

 • L’Ajuntament aconsegueix una vella reivindicació històrica: l’aprofitament de l’aigua del Pou Repsol
 • Els tràmits van començar l’any 2012 amb la declaració de l’aigua del pou Repsol mineromedicinal 
 • El Tribunal Suprem i el TSJC han desestimat tots els recursos presentats durant aquests anys de tràmit.
 • L’Ajuntament de Caldes ha realitzat estudis i proves tècnics d’afectació amb resultats positius

Caldes de Malavella fa un pas més i aconsegueix l’autorització de l’aprofitament públic de l’aigua mineromedicinal del Pou Repsol.

L'Ajuntament de Caldes de Malavella fa temps que lluita per aquesta obtenció dels drets que farà possible l'aprofitament públic sobre l'aigua termal del pou Repsol, situada a l'antiga planta de Repsol (butano), amb l’objectiu de posar-ho a disposició de la ciutadania a través d’un termalisme públic obert a tothom.

Aquest mes de maig, el Departament d’Empresa i Treball ha fet arribar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella la resolució de l’autorització definitiva de l’aprofitament de l’aigua mineromedicinal del Pou Repsol amb una explotació de 2,1 litres/segon d’aigua (33.113 m3/any). A més, l’actual autorització també deixa palès que el sistema termal de Caldes de Malavella queda protegit amb el perímetre de protecció que s’atorga al Pou Repsol.

Aquesta autorització permetrà a l’Ajuntament de Caldes de Malavella una aposta ferma per fer uns banys termals municipals que augmenti una oferta turística sostenible i seguir potenciant la imatge de la vila. Un dels objectius de l’actual equip de govern és fomentar el sector turístic per promocionar més enllà del municipi el nostre patrimoni, la nostra natura, el nostre turisme gastronòmic...

L’alcalde, Salvador Balliu, declara “com sempre, hem treballat i treballarem per fer una oferta d’aigües termals públiques per impulsar un termalisme popular obert a tothom, uns banys públics que siguin un reclam a nivell català, però també un termalisme que permeti un envelliment actiu i saludable a la gent gran del nostre poble”.

Segons Balliu, “amb aquesta resolució es culmina un procés de molts anys de reunions i anys de negociació amb les empreses del poble, i amb la direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera”. “Aquesta autorització ens obre les portes a convertir una part de la zona de l’entrada del poble, una zona ara desaprofitada, freda i ensopida, en una zona de banys termals públics que es converteixi en un punt de reactivació turística i, també, que apropi el termalisme a tots els veïns i veïnes.”

Els antecedents

El 14 de desembre del 2012, la Direcció General de Mines de la Generalitat va declarar l'aigua del pou de Repsol mineromedicinal. Això va permetre a l'Ajuntament iniciar els tràmits per a l'aprofitament. Tot i que van haver-hi diversos entrebancs en forma de recursos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem, van avalar l'aprofitament públic de les aigües termals.

L’Ajuntament va portar a terme la construcció d’un pou piezomètric i la col·locació de comptadors a les explotacions existents amb l’objectiu de mesurar, a través d’un sondatge d’investigació, si hi havia afectació a la resta de pous de la zona durant les proves d’extracció d’aigua termal. Les proves es van portar a terme entre els dies 4 d’octubre de 2019 i 20 de gener de 2020 i van ser supervisades per tècnics del Servei d’investigació i Recursos Minerals. L’anàlisi de la xarxa es va fer a través de mesuradors de cabal i dispositius per mesurar la temperatura, la conductivitat, el volum i el PH (l’acidesa i l’alcalinitat) de l’aigua en diferents punts. Com a conclusió del sondatge es va poder concloure que no es va constatar cap afectació en la resta de l'aigua termal subterrània que hi ha al municipi.

 

Primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana de Caldes de Malavella

El poble de Caldes de Malavella va gaudir aquest passat divendres 19 de maig de la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana, organitzada per Live To Beer i l'Ajuntament de Caldes de Malavella amb gran èxit de participació i organització.

Tot i que el temps amenaçava pluja i la temperatura va baixar, el 19 de maig el Parc de la Sardana va acollir la primera Fira de la Cervesa Artesana de Caldes de Malavella. Un parc ple de gent amb ganes de tastar cerveses artesanes de proximitat i de gran qualitat. Van acompanyar l'esdeveniment tres foodtrucks amb una àmplia oferta gastronòmica per a tots els paladars.

Tant públic allà present com expositors, van expressar les seves ganes per poder repetir la trobada l'any vinent després de l'èxit d'assistència i de gust.

Unes 600 persones van acostar-se a la Fira, una xifra alta i important tenint en compte al ser la primera edició d'aquesta.

A conseqüència del temps, va impossibilitar al públic poder gaudir del concert de música en directe del grup Möthermine, aquest fet no va influir en el fet que la gent continués la festa i les ganes de gaudir de la cervesa artesana.