Casa Rosa de Caldes de Malavella

La pràctica de l’estiueig porta a Caldes, al tombant de segle, la construcció d’un conjunt d’edificacions amb clar regust modernista. N’és una bona mostra aquesta casa, on es barregen i agermanen la ceràmica, els arcs, les baranes de ferro forjat i el joc simètric d’obertures per oferir-nos una construcció de gran bellesa. De format trapezoïdal, amb planta baixa, pis i terrat que fa de teulada, fa cantonada entre els carrers Sant Grau i Vall-llobera. Deu el seu nom al color de l’arrebossat actual i es coneix també com a Can Dieta Levi o Casa Estapé nom dels successius propietaris originals. Fou adquirit per l’Ajuntament l’any 1981 per a destinar-la a usos municipals. Va ser reformada com a seu de la Llar de pensionistes i jubilats del municipi seguint un projecte dels arquitectes Escribà i Nadal. Amb posterioritat l’any 1999 s’hi va fer una ampliació pel costat que dóna a la plaça de l’Aigua i s’hi va construir una sala annexa seguint un projecte de l’arquitecte Jordi Fabrellas. Té un alt valor patrimonial i forma part del catàleg de béns protegits recollit en el POUM de Caldes de Malavella.

Dades de contacte

EDIFICI CASA ROSA
Carrer de Sant Grau, 19
17455 Caldes de Malavella

Serveis a la Casa Rosa

Oficina de recaptació
Jutjat de pau
Emissora municipal Caldes FM
Sala de plens
Bar social Casa Rosa telf: +34 972 47 00 82
Seu de l’entitat “llar d’avis i jubilats Casa Rosa” telf: +34 972 47 00 82