Representant de l'Ajuntament en els òrgans rectors de les Juntes de Compensació de  les urbanitzacions i Entitats de conservació de les urbanitzacions,  el  Sr. Salvador Balliu i Torroella.

Representant de  l'Ajuntament:

 • Consell d'iniciatives  locals per al Medi Ambient  de les Comarques de Girona  el Sr. Pere Oliveras Farrerós

 • Consorci de Viles Termals de Catalunya: Sr. Alcalde, Salvador Balliu i Torroella.

 • Comissió de Turisme de la Federación Española de Municipios y Provincias: Sra. Mª Mercè Rossell Rius.

 • Associació de Turisme la Selva: Sra. Mª Mercè Rossell Rius.

 • Comissió de delimitació del municipi, Srs.: Alcalde, Salvador Balliu i Torroella, 1ª Tinent d’Alcalde, Pere Oliveras i Farrerós, 2ª Tinent d’Alcalde, Gemma Alsina i Mir, Maria Casadevall i Viñas, Secretària- interventora, Robert Vidal i Palau, funcionari tècnic

 • Junta Pericial Municipal del Cadastre Srs. Alcalde, Salvador Balliu i Torroella, Joan Colomer i Llinàs, Victoriano Ramos Alfonso, Isabel Lozano Ruiz, Elizabeth Mesa Vega

 • Agrupació de Defensa Forestal: Sr. Pere Oliveras i Farrerós.

 • LOCALRET: Sr. Pere Oliveras i Farrerós.

 • Junta Local de Seguretat: Sr. José Fernández Celada.

 • Consell Escolar Municipal: Presidència Sra. Àngela Frigolé Bagudanch, Vocals:  Mª Mercè Rossell Rius, un representant de la PICaldes, 1r any: el representant d’ ICV-EUIA-E, 2n any: el representant D’ESQUERRA-AM, 3r any: el representant del P.P., 4t any: el representant de PSC-PM.

 • Consorci per la protecció i Gestió del Massís d’Ardenya- Cadiretes:  Sr. Pere Oliveras i Farrerós.

 • Consell de Poble:   Presidència Sr. José Fernández Celada