Curs de premonis

Estàs interessats en fer el curs de premonis?

Aquest curs va adreçat a persones nascudes el 2006 o el 2007.

20 i 21 maig

Ermita de Sant Maurici

 

Inscripcions: del 25 d'abril a l'11 de maig a Ca la Romana

Dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 hores. 

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. / 676 067 933 / 972 480 266

 

Instal·lació solar fotovoltaica al CEIP Sant Esteve

Ja està finalitzada la instal·lació solar fotovoltaica al CEIP Sant Esteve. Finalment s'ha instal·lat 8,2 kWp de potència mitjançant 15 mòduls fotovoltaics. Això permetrà una producció estimada d'energia de 13.595,35 kWh, autoconsumida al 100% i que suposarà una cobertura solar d'un 88% de l'energia requerida per al correcte funcionament del centre.

Ha tingut un cost de 14.991,05 € dels quals 4.500,00 € han estat subvencionats per la Diputació de Girona mitjançant la convocatòria d'ajuts per a l'execució d'accions en el marc de la campanya "Del Pla a l'Acció" per a l'execució d'accions de millora de l'eficiència energètica i de reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'Alcaldes. Podeu consultar tota la informació en línia de la mateixa al següent enllaç:

https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemId=cb9270f8-4200-4438-b7d5-2621ecaca66d

 

 

 

 

Subvencions per al lloguer per a persones de 34 a 64 anys i majors de 65 anys

El 16 de març de 2023 es van publicar les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

El propòsit d'aquest programa d'ajuts és facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació de lloguer o de cessió d'ús per als sectors de la població en risc d'exclusió residencial, a les persones que en data de la publicació de la convocatòria (22/03/2023) tinguin de 36 a 64 anys o més de 65 anys. Per optar a l'ajut cal ser titular d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús en el territori de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar a partir del dimarts 11 d'abril i fins al 12 de maig de 2023. La concessió de les subvencions es farà a partir d'una valoració de les sol·licituds, i no per ordre d'arribada.

S'han de complir TOTS els requisits següents:

- Tenir de 36 a 64 anys, o més de 65 anys, a la data de la publicació de la convocatòria corresponent.

- Tenir residència legal a Catalunya

- Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals. Es tindran en compte els ingressos computables de TOTA la unitat de convivència.

- Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge o d'habitació, o en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d'ús d'habitatge.

- L'import màxim de lloguer o renda mensual per a l'habitatge o l'import màxim del preu de cessió d'ús no pot ser superior als 900 € mensuals al Vallès Occidental. En el supòsit d'habitació, l'import no pot ser superior als 450 € mensuals.

- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera

- Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer o dels preus de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

- Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l'habitatge o habitació, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent.

- No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

- Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

L'import de la subvenció es calcularà d'acord amb els barems descrits a la Base 6 de la Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores, així mateix, la quantia màxima de la subvenció és d'un màxim de 200 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l'esforç per al pagament d'aquest lloguer, amb un límit màxim de 2.400 € anuals, i un mínim de 240 € anuals per habitatge. Per a determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds es poden presentar:

- A través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. 

- A les Oficines locals d'Habitatge, en horari de registre.

- A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

 

Subvenció pel programa de Gestió energètica municipal

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Caldes de Malavella una subvenció en el marc del programa "Del pla a l'acció" per a la "Gestió energètica municipal" per un valor de 3.096,00 € que inclou els Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques.

Trobada i concert benèfic de Corals

 

Les aportacions es donaran a Càritas.  

L’Església Parroquial de Sant Esteve organitza, el 22 d’abril, un concert de corals. La Coral de l’Esplai de Caldes de Malavella estarà acompanyada de la Coral Santa Cecília de Santa Cristina d’Aro i del Cor i Capella Musical del Monestir Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.  

L’acte començarà a les sis de la tarda i l’entrada serà per taquilla inversa, és a dir, cada persona aportarà el que consideri convenient. Tots els beneficis seran destinats a l’entitat Càritas de Caldes de Malavella.