L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Caldes de Malavella és el nucli coordinador de les accions que es desenvolupen a la nostra vila en l'àmbit juvenil. Ofereix tot un seguit de possibilitats que permeten tant a particulars com a entitats l'optimització dels seus recursos. Posa en marxa tota una sèrie de projectes que tenen l'objectiu de dotar de contingut unes polítiques de joventut dirigides a facilitar el procés d'emancipació dels i les joves i dinamitzar l’acció juvenil a partir d’espais que faciliten la participació del col·lectiu de persones joves. Estableix canals de col·laboració amb les associacions juvenils. Així com dinamitza l'activitat de "L'ESPAI JOVE “CA LA ROMANA


Serveis

Punt d'Informació Juvenil: Servei d'informació i assessorament juvenil sobre habitatge, salut jove, cultura i oci, educació formal i no formal, mobilitat internacional entre d'altres. El servei ofereix una atenció personalitzada i un seguiment o derivació a altres serveis més específics, en casos necessaris. En aquest servei també podreu trobar informació sobre projectes propis de l'Àrea de Joventut i/o del municipi.

Servei d'Orientació Laboral per a Joves: Servei d'assessorament en matèria de treball dirigit a joves. En aquest s'ofereix una orientació laboral tant pel que fa a recursos per a la recerca de feina, com en el procés de cerca de feina. L'assessorament és personalitzat, es fa un seguiment 

Recursos

  • InfoJove: Espai d'autoconsulta d’informació juvenil i selecció de notícies destacades.
  • Punt Xarxa: Punt d'accés gratuït a ordinadors i connexió a Internet.
  • Sala polivalent: A la part de dalt de l’espai jove, resta a la disposició dels usuaris, una sala polivalent on passar la tarda, realitzar tallers, activitats, reunions d'entitats juvenils i/o qualsevol proposta que pugui interessar al públic jove.
  • Projeccions a Ca la Romana: Resta a la disposició dels usuaris un projector i un DVD per passar pel·lícules a l’Espai Jove.
  • Espai de jocs: jocs de sobretaula, cartes, escacs i alguns jocs curiosos amb els que passar l’estona.
  • Espai Wifi: L'Espai Jove disposa d'una xarxa de wifi pròpia, a la qual els joves hi poden accedir demanat l'usuari i contrasenya a la dinamitzadora juvenil. 

Serveis per les Entitats de Joves

S'ofereix assessorament a les entitats juvenils i a grups de joves interessats en constituir-se com a entitat juvenil, en aquest darrer cas s'informa sobre els passos a seguir i la documentació necessària per a la constitució de l'entitat. A més les entitats, poden sol·licitar l'Espai Polivalent, mitjançant sol·licitud directa a l'Espai Jove, per a realitzar reunions internes o activitats obertes al públic.

Projectes de referència

Brigada Jove. Projecte social la finalitat del qual és crear ocupació pels i les joves de la vila amb l’objectiu general d’oferir una primera experiència laboral positiva a un total de 8 joves durant la temporada d’estiu. Els participants desenvolupen tasques de suport a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis. A més, del programa laboral el projecte de Brigada Jove compta amb un programa formatiu que vol donar eines bàsiques d’orientació laboral als participants.

Els destinataris d’aquest projecte són principalment els joves de 16 a 18 anys empadronats a Caldes de Malavella. Tenint en compte que la finalitat d’aquest projecte és facilitar el primer contacte amb el món laboral, es prioritzaran aquells joves que no hagin tingut l’oportunitat de treballar. És a dir, que no hagin tingut cap contracte de treball previ a la data de presentació de la sol·licitud per formar part de la Brigada Jove.

JAN (Jocs i Activitats de Nadal). El JAN és un Parc Infantil de Nadal que s'organitza al municipi durant les dates de vacances de nadal. El JAN té lloc al Pavelló Municipal d'Esports.

Per què el JAN és un projecte per joves? El JAN compta amb un equip de 14 monitors, 8 pre-monitors i voluntaris. Els joves del municipi interessats en formar-te i/o treballar en l'àmbit del lleure amb infants, poden presentar-se a la convocatòria de selecció de l'equip educatiu del JAN. La convocatòria es fa pública aproximadament, cap a finals del mes de novembre. Per conèixer els requisits, la documentació que cal presentar per la sol·licitud de la candidatura i tenir més detalls sobre els horaris i el format del JAN, cal consultar les bases.

Casal J de Jove. Projecte dirigit a joves entre 12 i 16 anys, que ofereix una alternativa d’oci i lleure durant la temporada d’estiu. El casal ofereix activitats durant el matí del mes de juliol. Els joves es poden inscriure durant els mesos de maig i juny.  

Estrena’t. El concurs Estrena’t neix amb l’objectiu de promocionar els grups novells de les comarques gironines. Està obert a tots els estils musicals, excepte punxa discos. Els grups que es presenten no poden tenir material musical enregistrat en cap discogràfica, així com cap contracte en vigor. El concurs s’organitza en el marc de la Festa Major del municipi.

Projecte de Reforç Escolar. Projecte de reforç per alumnes de l’institut del municipi amb dificultats educatives especials. S’acull un total de 15 alumnes derivats per l’equip de psicopedagogues de l’institut, als quals s’ofereix un total de 3h setmanals de classes de reforç educatiu en grups de treball reduïts.  Per poder formar part del projecte s’ha de fer una sol·licitud a l’institut per tal que aquest faci una valoració de les necessitats.

Cursos i tallers de formació. Al llarg de l’any, es programen cursos i tallers de formació dirigits a joves amb l’objectiu de promoure la formació permanent i millorar les competències dels joves en matèria de coneixements  complementaris als seus estudis i/o treballs.

Punt d’Informació Juvenil al SES Caldes.  Regularment, un cop al mes l’Espai Jove trasllada el Punt d’Informació Juvenil a les instal·lacions de l’institut de Caldes amb l’objectiu de fer arribar la informació als joves estudiants del centre. En aquest PIJ els joves poden conèixer les activitats i projectes que es duen a terme també, poden fer consultes relacionades amb altres temàtiques que els puguin ser d’interès.

Tallers de participació als SES Caldes.  Des de l’Àrea de Joventut entenem la participació juvenil com un eix prioritari en l’elaboració de les polítiques de joventut. Per aquest motiu, desenvolupem projectes que tenen com a objectiu promoure la participació dels joves. Entre aquests, destaquem el projecte que es duu a terme a l’institut a través del qual es pretén acostar les polítiques de joventut als joves mitjançant tallers de participació que tenen com a objectiu proposar i elaborar projectes dirigits a joves.