Millores al pavelló i a la caseta dels àrbitres

La sala polivalent, les sales d’entitats i el despatx del Pavelló Municipal disposen d’unes cortines que permeten esmorteir l’acció del sol quan durant el matí enlluerna o bé il·lumina en excés, la qual cosa dificulta, a la sala polivalent, l’ús del projector i de la pissarra.