estiu

COMENÇA LA TEMPORADA DE LA PISCINA
La temporada de la piscina ha començat amb normalitat
després de les feines de manteniment habituals
(instal·lació, pintura. Fusteria, metalística i electricitat).
S’han fet el rejuntat a les dues piscines i s’hi han fet
tractaments de desinfecció, desratització, així com un
pas de servei lateral paral·lel a la riera de Santa Maria.


ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN L’INICI DEL
CASAL I CASALET D’ESTIU
El Casal d’Estiu ha començat amb empenta, amb
entre 120 i 130 nens i nenes en funció de les
setmanes. A data de començament de juliol, totes
les places estaven cobertes fins el 14 d’aquest mes.
El Casalet d’Estiu, que s’ofereix a partir del 15 de
juliol a la Llar d’infants, també té totes les places
cobertes durant el juliol.