Analítiques de desembre

Les últimes analítiques de desembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell.
Per altra banda, la concentració de nitrats per sobre del límit permès a la xarxa del Tourist Club fan que l’aigua es consideri no apta en aquesta urbanització. + informació, aquí