Dilluns, 6 de novembre de 2017 
A les 8 del vespre.
A la Sala de plens de l'Ajuntament.
Sessió extraordinària

- Vídeo del ple.