Dilluns, 25 de setembre de 2017 
A les 8 del vespre.
A la Sala de plens de l'Ajuntament.
Sessió ordinària

- Vídeo del ple.