Dilluns, 08 de maig de 2017 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió extraordinària