Dimarts, 27 de desembre de 2016 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió extraordinària

ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EN RELACIÓ AL COMPTE GENERAL

SEGON.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 3R TRIMESTRE 2016

TERCER.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2017, AIXÍ COM ELS DIFERENTS DOCUMENTS RELACIONATS

QUART.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A PRIORITARIS

CINQUÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

SISÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A l'ACORD DONANT SUPORT A LA CANDIDATURA DEL MUNICIPI DE CALDES DE MALAVELLA COM A VILA GEGANTERA 2017