Dilluns, 28 de novembre
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa.