A les 8 de la tarda, a la Sala de Plens (sala annexa de la Casa Rosa)

Ordre del dia:

1. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L'ACTA DEL DIA 12 DE GENER
2. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D´URBANITZACIÓ D'UN TRAM DE LA CARRETERA DE LLAGOSTERA
3. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA ESPECIAL DE CAMINS EN SÒL NO URBANITZABLE CALDES DE MALAVELLA
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE L´ORDENANÇA MUNICIPAL GUIA D´ESTIL I PARÀMETRES DE DISSENY DEL SECTOR RESIDENCIAL DEL GOLF
5. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA EL SERVEI DE CONTROL, GESTIÓ DE SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS MUNICIPALS I ADQUISICIÓ DE PROGRAMES INFORMÀTICS
6. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D'UN TRAM CARRETERA DE FRANCIAC
7. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL
8. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL d’ICV-EUIA-E CONTRA EL CURRÍCULUM DE L’ASSIGNATURA DE RELIGIÓ A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
9. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL d’ICV-EUIA-E DE SUPORT ALS ESTUDIANTS VAGUISTES DANI I ISMA
10. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL P.P. SOBRE SUPORT I AJUDA A LA MATERNITAT.
11. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 4T TRIMESTRE 2014
12. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIO EXERCICI 2014
13. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE L´AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
14. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
15. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA.
2.- PRECS I PREGUNTES.

Attachments:
Download this file (convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-03-15.pdf)convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-03-15.pdf[convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-03-15.pdf]