SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DIA: 29 de setembre de 2014
HORA: 8 del vespre
LLOC: Sala de Sessions
Edifici de la Casa Rosa

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACTA DEL DIA 28 DE JULIOL
2. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
3. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’ASSIGNACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL, ANY 2014
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’ APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS
5. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIO DE LES CONDICIONS ESTABLERTES EN L´ACORD MUNICIPAL DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2012 ESTABLERTES PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D´AIGUA POTABLE AMB L´EMPRESA PROVEÏMENTS D´AIGUA-GIRONA , UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
6. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN RELACIÓ AL AL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL DE LES ESCOLES, DESTINAT A ALUMNES D’ENSENYAMENT PRIMARI
7. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’ APROVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL: INUNCAT, SISMICAT, NEUCAT i TRANSCAT
8. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIO d’ICV-EUIA-E PER A UNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSES
9. TRAMIT URGÈNCIA: RATIFICACIÓ
- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PIC, EN RELACIÓ A QUE S’INICIÏN, AMB LA MÀXIMA URGÈNCIA, ELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DELS TERRENYS PER A L’ INSTITUT DE CALDES
10. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA.

Attachments:
Download this file (Convocatoria-ple-29-09-14.pdf)Convocatoria-ple-29-09-14.pdf[Convocatoria-ple-29-09-14.pdf]