Dilluns, 28 de setembre de 2015
HORA: A les 8 del vespre de la tarda 
LLOC: Sala de Sessions (Sala Annexa de la Casa Rosa).

ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- APROVACIÓ ACTES 27 DE JULIOL I 31 D'AGOST
SEGON. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'INCORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL SECTOR DEL GOLF
TERCER. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'ESTABLIMENT DEL SERVEI DE TANATORI
QUART. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
CINQUÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2014
SISÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2015
SETÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA CONCERTACIÓ D'UN PRÈSTEC (NÚM. 2) PER A INVESSIONS INCLOSES EN EL PRESSUPOST 2015
VUITÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE LA POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
NOVÈ. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

1.- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA.

2.- PRECS I PREGUNTES.

Attachments:
Download this file (ple-ordinari-setembre-2015.pdf)Ple ordinari setembre 2015[ple-ordinari-setembre-2015.pdf]