Dilluns, 29 de juny de 2015
HORA: 8 del vespre
LLOC: Sala de Sessions
Edifici de la Casa Rosa

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
2.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA SOBRE LES DECISIONS ADOPTADES EN MATÈRIA D’ATORGAMENT DE DELEGACIONS A REGIDORS, NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN I D’ATORGAMENT DE DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN.
3.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DELS ÒRGANS DE GOVERN.
4.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN.
5.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.
6.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES.
7.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA JUNTA DE PORTAVEUS I LA COMISSIO DE DELEGATS .
8.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A LES ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES.
9.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A DIFERENTS ORGANISMES.
10.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LES NOTIFICACIONS DE LES CONVOCATÒRIES.
11.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A L'ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Attachments:
Download this file (ordre-del-dia-ple-extraordinari-29-juny-2015.pdf)Ordre del dia[ordre-del-dia-ple-extraordinari-29-juny-2015.pdf]