Enllaços d’interès

Establiments comercials en municipis turístics

S'entén per municipi turístic aquell que, o bé, compleix amb uns determinats paràmetres relatius a allotjaments per afluència estacional, o bé, és un lloc de gran afluència de visitants per motius turístics. La qualificació de municipi turístic a efecte d'horaris comercials és competència de la Direcció General de Comerç, a petició de l'ajuntament corresponent.

Caldes de Malavella té la qualificació de municipi turístic a efectes d’horaris comercials, durant tot l'any, i sense limitació en la franja horària. És per aquest motiu que els establiments comercials de Caldes de Malavella poden obrir tots els diumenges i festius de l'any, amb les següents excepcions i consideracions:

Tancament obligatori
1 gener i 25 desembre

Obertura restringida
24 i 31 de desembre. Hora màxima de tancament: 20h

Altres obligacions
Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l'establiment tancat.

Normativa:
LLEI 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

Per a més informació:
Departament d’ocupació i empresa. Direcció general del comerç.
Guia pràctica dels horaris comercials.

Altres enllaços d'interès