Tractament a l'arbrat per prevenir la plaga del Tigre del plàtan

Durant la setmana passada i les pròximes es realitzaran diversos tractaments biològics a diversos punts del municipi.

Aquesta setmana passada s'ha començat a aplicar als plataners de la Plaça de la Creu i de la Rambla Recolons una acció preventiva per evitar que la seva presència augmenti i pugui acabar provocant una possible plaga. Les pròximes setmanes s'actuarà en altres punts del municipi.

Aquest insecte durant l'hivern habita l'escorça dels arbres i en temps de màxima expansió pot provocar la caiguda prematura de les fulles i posteriorment entrar als habitatges. Tot i que no transmet malalties a les persones provoca diverses molèsties, ja que sol instal·lar-se a les parets i a les cortines, especialment si són d'un color clar.


La poda sostenible i els tractaments biològics que s'han estat aplicant a Caldes de Malavella els darrers anys fan que els arbres tingui més defenses i puguin lluitar més fàcilment contra aquest tipus de plagues. Tot i això, la manca de pluja i les elevades temperatures de les darreres setmanes han provocat una presència més gran del que és habitual del Tigre del plàtan i per aquest motiu s'ha decidit actuar com a mesura preventiva.

El producte que s'aplicarà no és nociu ni per a la salut de les persones ni per la dels animals de companyia. Aquest tractament permet disminuir la plaga i no comporta cap mena de risc a la població.