Caldes de Malavella fa un pas més per facilitar l'habitatge social i l'accés a l'habitatge del jovent

Moció en favor de la pagesia per mostrar el suport al sector agrari i ramader 

El Ple ordinari de l'Ajuntament aprova amb els vots de Junts, PSC i PP el Projecte de reducció del risc d'inundabilitat de la urbanització Aigües Bones a Caldes de Malavella amb un pressupost d'execució de 289.034,35 euros, que compta amb una subvenció del PUOSC.  

El projecte té l'objectiu de replantejar el model actual de drenatge d'inundacions i donar resposta a una problemàtica existent a la urbanització, sobretot en moments de pluja insistent. L'obra a executar té per objecte la substitució de col·lectors i obres de drenatge a les parts baixes de la conca est de la Urbanització d'Aigües Bones, al llarg del carrer de la Roureda de Can Roig fins a la carretera GI-674 i posteriorment fins a la Riera Benaula. 

 
L'alcalde Salvador Balliu afirma "aquesta com altres urbanitzacions tenen mancances d'origen, peròara mateix busquem la solució de veïns als quals se'ls inunda les seves cases quan plou. Aprovem una solució tècnica que avalen els enginyers per treure l'aiguacap a larieraBenaula.Tenimuna subvenció, tenim una solució, doncsdes de l'Ajuntament fem confiança i apostem per millorar el benestar dels veïns afectats". 
 
Promoure l’accés a l’habitatge de col·lectius amb dificultat 

Un dels altres punts importants tractats i aprovats per unanimitat ha estat el Reglament que té com a objecte regular, en l'àmbit del municipi de Caldes de Malavella, el procediment d'adjudicació dels habitatges destinats a polítiques socials en règim de lloguer social temporal. 
 

De fet, ja existeix un habitatge de titularitat municipal i es preveu la incorporació de diferents habitatges al llarg dels propers anys, aquest Reglament s'utilitzarà per a l'adjudicació de qualsevol habitatge de titularitat pública destinat a polítiques socials de Caldes de Malavella i en règim de lloguer social i temporal, i amb l'objectiu de reduir el pagament d'urgències com fondes o altres establiments com s'ha vingut fer fins a dia d'avui. 


Tanmateix, també s'ha aprovat per unanimitat les Bases reguladores de la cessió d'ús temporal d'habitatge compartit per a joves, establint un preu per poder llogar el pis que existeix en propietat municipal al carrer Major. Amb aquesta actualització es preveu una millora per la gestió i la paperassa de l'adjudicació del pis. 

En els dos casos, segons el regidor d'habitatge Sergi Mir "l'aprovació d'aquestes bases ens facilita l'adjudicació a les persones usuàries i facilita la tramitació per poder donar una resposta més ràpida, recordem que en alguns casos les necessitats es troben en situació de vulnerabilitat i la resposta ha de ser ràpida”. 
 
Units a favor de la pagesia 

A més, el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat una moció de suport a la pagesia i dignificar aquest pilar social a casa nostra i donar futur aquest sector. 

Tots els grups municipals de la corporació han donat suport a la pagesia en les seves queixes i reivindicacions, les quals han posat de manifest en l'últim mes a través d'accions i protestes. L'Ajuntament ha volgut expressar la seva solidaritat amb aquestes queixes i en especial, amb les del sector local de la pagesia. 
En la seva part expositiva, el document constata que "cal actuar per revertir la situació en què es troba el sector primari, valorant la feina fonamental de produir aliments, i posant els mitjans per resoldre els problemes amb què es troba el sector". 
La moció assenyala necessitat que totes les administracions i la societat sencera recolzi un sector essencial a Catalunya "que garanteix no tan sols la producció d'aliments, sinó també la vida dels pobles, la cura i el manteniment d'un territori viu". A la moció es recorda la necessitat de salvaguardar els sòls agrícoles, potenciar el món agrari i establir un marc de col·laboració estable entre la pagesia i les institucions.