L’aprofitament de l’aigua del Pou Repsol ja és una realitat

  • L’Ajuntament aconsegueix una vella reivindicació històrica: l’aprofitament de l’aigua del Pou Repsol
  • Els tràmits van començar l’any 2012 amb la declaració de l’aigua del pou Repsol mineromedicinal 
  • El Tribunal Suprem i el TSJC han desestimat tots els recursos presentats durant aquests anys de tràmit.
  • L’Ajuntament de Caldes ha realitzat estudis i proves tècnics d’afectació amb resultats positius

Caldes de Malavella fa un pas més i aconsegueix l’autorització de l’aprofitament públic de l’aigua mineromedicinal del Pou Repsol.

L'Ajuntament de Caldes de Malavella fa temps que lluita per aquesta obtenció dels drets que farà possible l'aprofitament públic sobre l'aigua termal del pou Repsol, situada a l'antiga planta de Repsol (butano), amb l’objectiu de posar-ho a disposició de la ciutadania a través d’un termalisme públic obert a tothom.

Aquest mes de maig, el Departament d’Empresa i Treball ha fet arribar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella la resolució de l’autorització definitiva de l’aprofitament de l’aigua mineromedicinal del Pou Repsol amb una explotació de 2,1 litres/segon d’aigua (33.113 m3/any). A més, l’actual autorització també deixa palès que el sistema termal de Caldes de Malavella queda protegit amb el perímetre de protecció que s’atorga al Pou Repsol.

Aquesta autorització permetrà a l’Ajuntament de Caldes de Malavella una aposta ferma per fer uns banys termals municipals que augmenti una oferta turística sostenible i seguir potenciant la imatge de la vila. Un dels objectius de l’actual equip de govern és fomentar el sector turístic per promocionar més enllà del municipi el nostre patrimoni, la nostra natura, el nostre turisme gastronòmic...

L’alcalde, Salvador Balliu, declara “com sempre, hem treballat i treballarem per fer una oferta d’aigües termals públiques per impulsar un termalisme popular obert a tothom, uns banys públics que siguin un reclam a nivell català, però també un termalisme que permeti un envelliment actiu i saludable a la gent gran del nostre poble”.

Segons Balliu, “amb aquesta resolució es culmina un procés de molts anys de reunions i anys de negociació amb les empreses del poble, i amb la direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera”. “Aquesta autorització ens obre les portes a convertir una part de la zona de l’entrada del poble, una zona ara desaprofitada, freda i ensopida, en una zona de banys termals públics que es converteixi en un punt de reactivació turística i, també, que apropi el termalisme a tots els veïns i veïnes.”

Els antecedents

El 14 de desembre del 2012, la Direcció General de Mines de la Generalitat va declarar l'aigua del pou de Repsol mineromedicinal. Això va permetre a l'Ajuntament iniciar els tràmits per a l'aprofitament. Tot i que van haver-hi diversos entrebancs en forma de recursos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem, van avalar l'aprofitament públic de les aigües termals.

L’Ajuntament va portar a terme la construcció d’un pou piezomètric i la col·locació de comptadors a les explotacions existents amb l’objectiu de mesurar, a través d’un sondatge d’investigació, si hi havia afectació a la resta de pous de la zona durant les proves d’extracció d’aigua termal. Les proves es van portar a terme entre els dies 4 d’octubre de 2019 i 20 de gener de 2020 i van ser supervisades per tècnics del Servei d’investigació i Recursos Minerals. L’anàlisi de la xarxa es va fer a través de mesuradors de cabal i dispositius per mesurar la temperatura, la conductivitat, el volum i el PH (l’acidesa i l’alcalinitat) de l’aigua en diferents punts. Com a conclusió del sondatge es va poder concloure que no es va constatar cap afectació en la resta de l'aigua termal subterrània que hi ha al municipi.