Nova convocatòria per a l’atorgament de llicències al mercat setmanal del dimarts

De conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària i creació d'una llista d'espera en el mercat de marxants del dimarts de Caldes de Malavella aprovades per Junta de Govern Local del dia 30 de desembre de 2022 i publicades al BOP número 13 en data 19 de gener de 2023, les sol·licituds per a participar a la convocatòria s’hauran de presentar mitjançant el tràmit telemàtic “Sol·licitud de participació en la convocatòria d’atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària en el mercat setmanal del  dimarts disponible a la seu electrònica municipal https://caldesdemalavella.eadministracio.cat. 

Les sol·licituds també es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

Junt amb el tràmit electrònic s’haurà d’aportar la següent documentació:

 • Annex 1: Model de formulari de participació (document adjunt)
 • Annex 2: Model de declaració responsable (document adjunt)
 • Annex 3: Model de memòria per a l’acreditació dels criteris objectius a efectes de la valoració (document adjunt)
 • Documentació acreditativa de la personalitat
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representar (en cas d’actuar en nom de l’interessat)
 • Fotografies de la parada i producte
 • Altra documentació per a la valoració de criteris establerts a l’annex 3

A les bases reguladores que regeixen la convocatòria  que podreu trobar a l’apartat de documents s’hi detalla entre d’altres,  la següent informació:

 • Requisits dels sol·licitants per a participar a la convocatòria
 • Forma i presentació de les sol·licituds 
 • Documentació que han d’aportar els sol·licitants 
 • Relació de parades vacants que són objecte d’adjudicació
 • Criteris de valoració
 • Procediment d’adjudicació 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptat a partir de demà, dia 20 de gener 2023.

 

Per a més informació i dubtes podeu contactar amb la tècnica de promoció econòmica a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.