Resolució de la convocatòria de les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del 05 de juliol de 2022, va prendre l'acord següent: “Resolució de la convocatòria de les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari”. L’ Ajuntament de Caldes de Malavella va concórrer i ha resultat beneficiari d’aquest ajut per a despeses  corrents amb un import de 48.462,33€, els quals ha destinat a l’arrendament del vehicle policial, a la recollida d’animals i al manteniment de franges