Es desestimen les al·legacions després de la suspensió de llicències per l’estudi de la modificació del “Portal de la Vila”

És un dels punts que s’han aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest vespre. Altres punts que s’han aprovat han estat la modificació puntual del POUM per la connexió d’aigua potable a Vilobí d’Onyar, o una moció en relació a la millora de la gestió pública de l’aigua. 

Dilluns, 26 de setembre de 2022

En el ple ordinari celebrat aquest vespre s’ha aprovat per unanimitat la desestimació d’al·legacions que l’empresa Caldes Truck SL havia presentat després de la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d´edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d´instal·lació o ampliació d´activitats o usos concrets i d´altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit Portal de la Vila amb la finalitat d’estudiar la formació o la reforma del sector per tal d’adaptar-ho i/o modificar-ho segons les diferents resolucions i estudis fets amb anterioritat. 

La Porta de la Vila, així es coneix el projecte segons el qual una empresa privada vol construir un pàrquing de camions a l’entrada del municipi, es troba situat en un antic terreny destinat a la factoria REPSOL BUTANO. En aquest espai encara hi ha edificacions de les antigues instal·lacions industrials. Aquesta imatge, i la dificultat de generar nou sòl industrial a tocar la N-II, va fer plantejar els usos industrials en aquest àmbit en format de petita indústria i envoltant el POU REPSOL, el qual s’havia començat a tramitar tot just el 2008. En posterioritat, les instal·lacions industrials han estat enderrocades i la tramitació de l’aprofitament termal ha evolucionat positivament fins a veure’s incompatible amb la previsió industrial del sector, que, en qualsevol cas, s’ha de revisar per ocupar espais inundables i ambientalment sensibles. En el ple extraordinari del passat mes de juny ja es van aturar provisionalment les llicències del sector. Prèviament, al maig, es va decidir constituir de manera urgent una comissió informativa de territori per estudiar aquest sector, fruit de la llicència que va sol·licitar Caldes Truck SL per construir-hi l’aparcament. 

És per tot plegat que s’ha suspés la llicència durant el període d’un any prorrogable a un any més. Les al·legacions presentades per Caldes Truck SL no prosperen doncs, entenent la suspensió com una mesura cautelar administrativa que pretén vetllar sobre la posterior i futura ordenació urbanística que resulti efectiva evitant la producció de fets que poden desvirtuar o impossibilitar la recta i deguda aplicació d’aquest nou règim que ha de donar resposta a la conciliació dels interessos privats i públics i en defensa de l´interès general del municipi.

Per a l’alcalde, Salvador Balliu: “el futur ideal del poble no passa per un pàrquing de camions a l’entrada, amb tot cal fer tots els procediments amb seny i ser conscients que aquest procediment pot costar diners a l’Ajuntament”. Afegeix que: “som conscients que tota decisió té conseqüències i des de l’Ajuntament farem tot el possible per revertir aquesta situació que podria perjudicar la imatge i la convivència al poble”. 

També s’ha aprovat per majoria absoluta (9 vots a favor dels grups de Junts per Caldes, PSC i ERC-AM) 2 vots en contra del grup SOM Caldes i d’1 abstenció d’En Comú Podem) la proposta de modificació puntual del POUM de Caldes de Malavella per la connexió de la xarxa d’aigua potable existent al municipi de Caldes a Vilobí d’Onyar. 

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat la moció que ha dut a ple el grup municipal d’ERC-AM per la millora de la gestió pública de l’aigua en el context d’adaptació al canvi climàtic. La moció, que demana una segregació i adaptació de la xarxa de reg de parcs i jardins públics, l’estudi de diversos mecanismes per a la reutilització d’aigües grises, campanyes de sensibilització, la detecció de fuites o la priorització de plantes de baix requeriment hídric, entre d’altres.