Ajudes de lloguer jove

Per aquelles persones que no vau poder sol•licitar l'ajut de lloguer per joves, o vau fer la sol•licitud però NO heu rebut cap resolució:
‼️S’obrirà nova convocatoria, del 28 de setembre al 7 d’octubre‼️
Requisits
➡️Tenir 36 anys o menys
➡️Disposar d’una Font regular d’ingressos
➡️Preu màxim de *l’habitatge de lloguer 650€*, en cas de famílies nombroses o per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable será de 900€
➡️Preu màxim de *l’habitació de lloguer 350€*

Documentació necessària
- Contracte de lloguer i rebuts del 2022
- Declaració hisenda 2021
- DNI
- Llibre família, si hi ha menors
- Document del banc segellat (Adjunto)

La sol•licitud s’ha de fer telemàticament a la següent web: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2