Primer control de captura de vespes velutines reines

A principis del mes d'abril es van col·locar 20 trampes a diferents nuclis de població del terme municipal de Caldes. La seva ubicació està basada en l'historial dels nius secundaris trobats la temporada passada.

El primer control d'abril ha estat un èxit. S'ha comptabilitzat més de 300 vespes velutines reines capturades en el conjunt de les 20 trampes repartides pel municipi. La conseqüència d'aquestes captures és haver evitat la construcció de més de 300 possibles nous nius de vespa asiàtica a Caldes i voltants.

Aquest és el primer dels cinc controls contractats per tal de capturar el màxim nombre de velutines reina per evitar la seva expansió i, per tant, les molèsties ocasionades per aquest insecte invasor.

Per últim, recordar que el producte utilitzat per les captures és un producte no tòxic, a base de substàncies naturals que atrau únicament a la velutina.