Actuacions al rec clar i a la riera de Santa Maria

Aquest desembre s’han realitzat tasques de manteniment de la llera pública del tram urbà del rec-clar al seu pas per Can Carbonell. Les feines s’han centrat darrera les parcel·les dels carrers La Plana i Malavella. S’han retirat arbres secs i torts de dins de la llera, s’han podat les branques que s’introdueeixen dins les parcel·les, i també s’han tallat arbres torts o de gran capçada. Aquestes actuacions tenen un cost de 9.000€ i es poden fer gràcies a l’Agència Catalana de l’Aigua que ha assumit el 80% del cost.

Unes altres obres que fa temps que s’hi treballa són les de la Riera de Santa Maria, on s’hi està col·locant un nou col·lector. Fins llavors la xarxa de sanejament d’aigües residuals comptava només amb un col·lector principal que era insuficient i tenia un impacte paisatgístic negatiu. Les obres ja van començar al setembre i segons previsió estan a la recta final, esperant que a principis de febrer ja s’acabin. Actualment només queden 15 metres de col·lector per col·locar abans d’arribar a la Riera del Lleixiu, a més de les tasques de revegetació dels marges a càrrec de la Fundació Emys que també tornarà les tortugues autòctones a la riera.