Es restaura el cobert de Sant Maurici

 Es tracta de l’enderroc i rehabilitació del cobert de l’edifici annex a l’església i que estava actualment en desús pel seu mal estat de conservació.

Al costat de l’ermita de Sant Maurici s’hi troba una edificació que fins ara es trobava en mal estat. Gràcies a les obres de millora i rehabilitació de l’espai es podrà habilitar un equipament que pot servir com a magatzem, entre d’altres. Les actuacions consisteixen en l’enderroc d’una barbacoa interior, el rebaix i formació d’un paviment de formigó, la consolidació/reparació dels murs de pedra existents, la formació de la nova coberta, la col·locació d’una porta de tancament, la instal·lació necessària de subministrament elèctric així com una mínima instal·lació d’enllumenat i previsions per a futures instal·lacions d’aigua i desguàs.

Cal tenir en compte que l’edificació existent data del segle XIX i que, per tant, cal que la rehabilitació mantingui l’estètica i essència de l’edifici i el paratge.

Ja fa unes setmanes que l’empresa Fàbregas Immobles SL està treballant en la rehabilitació del cobert. Es tracta d’una obra de millora d’un import de 31.685,11€ IVA inclòs i amb una duració prevista d’unes 10 setmanes. La direcció de l’obra corre a càrrec de l’arquitecte Raül Sànchez.

Per a l’alcalde, Salvador Balliu: “aquest edifici, que es troba al paratge de Sant Maurici, es troba en desús i en mal estat de conservació. Amb aquestes millores farem un rentat de cara en un espai emblemàtic del poble i que acull cada setembre el tradicional aplec de Sant Maurici”.

Descripció de l’edifici existent

Actualment la paret està feta de maçoneria, presa amb morter de calç i pedra carejada a les cantonades. Aquestes parets, que actuen com a murs de càrrega, tenen una alçada mitja d’uns 4,7 metres a la zona interior. A la façana posterior el paviment vist deixa veure només un metre d’alçada d’aquesta paret, que té un gruix de 45 centímetres. L’edificació no té finestres, només una arcada d’accés a la façana sud-est. L’arcada està conformada per uns brancals verticals i una arcada de maons d’obra de fàbrica massissa col·locats a plec de llibre. No hi ha coberta actualment, ja que està totalment enderrocada. A l’interior només hi ha restes d’una antiga barbacoa que es troba en desús i el paviment està format per restes de pedra originals i paviment de terra posteriors.