Dilluns, 5 de desembre
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Robert Fàbrega (piano i veu).