Reflexionar i planificar bé la possible tinença d'un animal domèstic és molt important, ja que la seva presència a la llar s'ha de prolongar en el transcurs de tota la vida. Es tracta d'una decisió que requereix molta responsabilitat perquè afecta un ésser viu, sensible i vulnerable, el qual necessita cures i atencions diàries; el seu destí dependrà, íntegrament, de qui ha decidit adoptar-lo o adquirir-lo. Un animal comporta unes obligacions que hem d'estar disposats a complir, a més de la dedicació i despesa que suposa el seu manteniment.

L'Ajuntament de Caldes de Malavella i el Centre d'Acollida d'Animals a la Selva tenen un conveni per a la recollida i control dels animals de companyia abandonats o perduts al terme municipal. A més, el CAAS realitza i col·labora en campanyes de tinença responsable per tal que no s'abandonin animals, s'opti per l'adopció, s'identifiquin correctament, es censin, se'n tingui cura, s'esterilitzin i es vigilin com necessiten.

Dades de contacte

INFORMACIÓ SOBRE TINENÇA D’ANIMALS:

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Ajuntament de Caldes de  Malavella:

Telf. 972 47 00 05

Policia Local:

- Telf. 972 47 09 02 / 619 70 45 46

 

INFORMACIÓ SOBRE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS I ADOPCIÓ:

Centre d'Acollida d'Animals a la Selva (CAAS):
Ctra. De Llagostera, km. 1. 17320 Tossa de Mar.
Telf./fax: 972340813
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 http://www.selva.cat/caas


INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA

D'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals:

Els Ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi.

La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal al cens, cal haver-ne dut a terme la identificació (microxip).

Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a comunicar la desaparició de l'animal a l'ajuntament on estigui censat en un termini de 48 hores, de manera que en quedi constància.

La sol·licitud d'inscripció al cens s'ha de presentar presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament, i cal adjuntar la següent documentació:

  • Dades del propietari/a de l'animal : Nom i cognoms. Document Nacional d'Identitat. Domicili i telèfon.
  • Dades de l'animal: Espècie i raça. Sexe . Data de naixement. Sistema utilitzat d'identificació. Codi d'identificació. Domicili habitual de l'animal.
  • Document acreditatiu de la identificació.
  • En cas de gossos classificats com a potencialment perillosos (races: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Burdeos, fila brasileiro, mastí napolità, pit-bull, presa canari, rottweiler,  staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, tosa japonès, i Akita Inu), s'haurà de presentar la pòlissa de responsabilitat civil , preceptiva per aquests tipus d'animals.

Per tal d'evitar riscos, perills, incomoditats als veïns i problemes sanitaris, l'Ordenança Municipal limita el número d'animals que es poden tenir a les llars.

TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS NO CONSIDERATS DE COMPANYIA

La tinença i criança d’aus de corral, coloms i altres animals domèstics considerats de consum humà, com els conills, en domicilis particulars ubicats en zones urbanes resta sotmesa a autorització expressa de l’Ajuntament, mitjançant un imprès de comunicació. Es considerarà una activitat econòmica quan el nombre d’animals excedeixi el límit de les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor; aquest límit s’estableix en sòl urbà en 6 individus per habitatge.

Per altra banda, llevat autorització expressa, no s'autoritzarà dins del nucli urbà ni a menys de cinquanta metres de qualsevol habitatge veí el manteniment i tinença d’animals de producció i consum tals com vaques, bous, cavalls, porcs, xais, cabres, etc., i en general la tinença i criança de grans animals.

Enllaços d’interès

Per sol·licituds i altres tràmits veure els arxius adjunts.