El Departament de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i Localret, va endegar l'any 2005 una prova pilot per mesurar en continu  (els 365 dies a l'any, les 24 hores del dia) els nivells d'intensitat de camp elèctric procedents de diferents estacions de base de telefonia mòbil instal·lades a Catalunya.

Enllaços d’interès