El servei de recollida de residus voluminosos a domicili inclou tots el mobles, electrodomèstics i altres residus de gran volum i de difícil transport amb vehicles convencionals. Poden optar al servei els veïns i veïnes de Caldes de Malavella que ho sol·licitin prèviament via telefònica. Un cop realitzada la recollida es realitza un triatge per prioritzar la reutilització i reciclatge dels residus.

Dades de contacte

SERVEIS AMBIENTALS DE LA SELVA, NORA

Telèfon 872 012 018 

Cal sol·licitar la recollida prèviament,  fins a les 17:30 del dia abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds a cada servei, en cas de sobre passar les sol·licituds s’hauran d’esperar fins a la propera recollida.


Horaris

Segon i últim dimecres de cada mes

Servei concertat prèviament.

Dates de recollida any 2020:

 • Dimecres 8 d'abril
 • Dimecres 29 d’abril
 • Dimecres 13 de maig
 • Dimecres 27 de maig
 • Dimecres 10 de juny
 • Dimecres 25 de juny
 • Dimecres 8 de juliol
 • Dimecres 29 de juliol
 • Dimecres 12 d'agost
 • Dimecres 26 d’agost
 • Dimecres 9 de setembre
 • Dimecres 30 de setembre
 • Dimecres 14 d'octubre
 • Dimecres 28 d’octubre

A partir del novembre està prevista la recollida Porta a Porta amb tots els residus. 

 

Condicions del Servei

El servei de recollida és exclusiu per residus voluminosos (trastos vells, electrodomèstics, mobles, etc.). En el cas de mobles, el material ha d’estar el més desballestat possible.

La freqüència del servei és de dos cops al mes, i es realitza el segon i últim dimecres de cada mes.

La recollida es fa de forma concertada: cal facilitar les dades de contacte i els residus a recollir a SERVEIS AMBIENTALS DE LA SELVA, NORA

Els materials a recollir s’hauran de treure la nit abans del dia de recollida al costat de l’entrada del domicili de cada usuari, de forma ordenada. Mai s’han de deixar els mobles i trastos vells fora al carrer ni al costat dels contenidors.

No s’admet el buidatge de cases i es pot limitar el volum a recollir.

No s’admetrà la recollida a través d’aquest servei de residus que tenen connotacions perilloses o contaminants quan es dipositen en un espai desprotegit de la via pública: finestres i altres residus amb vidre, pots amb restes de residus especials, líquids, envasos a pressió, etc.

En qualsevol cas la recollida sempre es realitzarà seguint les indicacions de NORA, que es reserva la potestat de no realitzar la recollida si no es compleixen els condicions. També es reserva la potestat de pactar la recollida en una de les altres jornades previstes, si el volum de residus a recollir així ho recomanés.

En cas que la recollida coincideixi amb un dia festiu, aquesta es realitzarà l’endemà.

Com a alternativa també es poden dur aquests residus a la deixalleria municipal.

 

Enllaços d’interès


Descàrrega de documents