• 1r trimestre: 
  1. Import total de pagament:  890.190,29 €
  2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 85,14%
  3. Termini de pagament: 42,32 dies
  4. PMP RD 635/2014: +11,33 dies