• 1r trimestre: 
 1. Import total de pagament:  1.101.274,48 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 87,38%
 3. Termini de pagament: 33,93 dies
 4. PMP RD 635/2014: +1,67 dies 
 • 2n trimestre: 
 1. Import total de pagament: 1.136.373,55 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 95,76%
 3. Termini de pagament: 30,93 dies
 4. PMP RD 635/2014: +7,53 dies  
 • 3r trimestre: 
 1. Import total de pagament:  1.210.157,95 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 98,68%
 3. Termini de pagament: 26,53 dies
 4. PMP RD 635/2014: +6,49 dies 
 • 2n trimestre: 
 1. Import total de pagament: 1.301.646,92 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 98,63%
 3. Termini de pagament: 27,76 dies
 4. PMP RD 635/2014: +6,34 dies