• 1r trimestre: 
 1. Import total de pagament:  1.636.666,37 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 96,83%
 3. Termini de pagament: 41 dies
 4. PMP RD 635/2014: +14,73 dies 
 • 2n trimestre: 
 1. Import total de pagament: 1.490.618,47 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 97,70%
 3. Termini de pagament: 27,43 dies
 4. PMP RD 635/2014: +6,31 dies  
 • 3t trimestre: 
 1. Import total de pagament: 1.481.880,16 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 91,20%
 3. Termini de pagament: 42,69 dies
 4. PMP RD 635/2014: +7,40 dies  
 • 4t trimestre: 
 1. Import total de pagament: 1.952.482,48 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 95,25%
 3. Termini de pagament: 34,99 dies
 4. PMP RD 635/2014: +4,46 dies