És el registre on s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis. L'article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d'inscripció:

 • el naixement
 • la filiació
 • el nom i els cognoms
 • l'emancipació i l'habilitació d'edat
 • el matrimoni
 • la potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
 • les modificacions judicials de la capacitat de les persones
 • les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
 • la nacionalitat i el veïnatge civil
 • les declaracions de defunció i absència
 • les defuncions

El registre és públic per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès.
Hi ha un registre civil a cada municipi.

Dades de contacte

Registre Civil de Caldes de Malavella

OFICINES MUNICIPALS

Carrer Vall-Llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf:: 972 47 00 05
Fax: 972 47 05 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Horaris

Dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Tràmits que s’hi efectuen

 • Informació general
 • Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció.
 • Sol·licitud i recollida de certificacions de naixement, matrimoni, defunció i fe de vida i estat.
 • Altres com ara: substitució del nom al català, trasllats d’inscripcions, sol·licituds de documents a altres registres civils...

Enllaços d’interès

Sol·licitud via telemàtica de certificats al Registre Civil accedint aquí