Baixos de l’edifici entre mitgeres situat al c. Vall-llobera en el primer tram del carrer a davant de la pl. de l’Aigua i de la Font dels Bullidors al bell mig del barri de Sant Grau. Va ser construït de forma moderna a final del segle XX per l’empresa embotelladora de Aigua Imperial en els terrenys que havien pertangut a l’embotellament d’Aigua Sant Narcís a tocar del punt on emergeix els seu manantial i a tocar de la font del mateix nom.
Locals propietats de Fontaga S.A, ús cedit gratuïtament a l'Ajuntament per a Serveis Socials.

Prestacions

Dades de contacte

OFICINA DE SERVEIS SOCIALS
Carrer Vall·llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 04 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Benestar Social del Consell Comarcal de La Selva: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Horaris

De 09:30h a 14h de dilluns a divendres
Cal concertar entrevista prèvia a les Oficines de Serveis Socials o al telèfon 972 470404
 

Els serveis que realitza el SSAP

Els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social.
Els SSAP es presten mitjançant equips multidisciplinaris anomenats Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (en endavant, EBASP).
L’àmbit d’intervenció dels EBASP que pertanyen a l’Àrea de Benestar Social del Consorci de Benestar Social de la Selva, són els municipis de la Comarca de menys de 20.000 habitants.

Qualsevol persona pot adreçar-se directament al servei i plantejar la seva demanda.

Qui forma l’ EBASP de Caldes de Malavella?
L’ EBASP esta format per 2 Treballadores Socials i per 1 Educador Social .
 
Què fem?
El nostre objectiu és promoure el canvi potenciant les capacitats de les persones per tal que adquireixin el protagonisme i autonomia necessaris alhora de resoldre les seves dificultats.

Com?

 • Amb el coneixement del territori i l’anàlisi de la realitat social per identificar les característiques del municipi i els recursos disponibles (lleure, educació, salut, …) i les seves mancances.
 • Amb la coordinació amb la resta d’agents socials del municipi i especialment amb la xarxa educativa i de salut. Es detecten les persones susceptibles de rebre suport dels SSAP.
 • Amb el disseny de Programes Educatius Individuals (P.E.I.), on es plantegen, juntament amb la persona atesa, quins objectius es volen aconseguir, com aconseguir-los i la durada de la intervenció.
 • L’ eina bàsica de treball és l’entrevista, a partir de la qual s’extreuen les informacions per una valoració social i familiar i establir un Pla de Treball adequat per resoldre la situació.
 • Totes les intervencions professionals s’emparen en el principi de confidencialitat i respecte a la intimitat de les persones i en la Llei 15/99 de protecció de dades personals.

Funcions dels EBASP:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent.
 • Informació, valoració, orientació i assessorament.
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.
 • Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.
 • Treball comunitari.

Recursos