• 1r trimestre: 
 1. Import total de pagament:  1.015.392,08 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 81,55%
 3. Termini de pagament: 38,76 dies
 4. PMP RD 635/2014: +9,66 dies 
 • 2n trimestre: 
 1. Import total de pagament: 1.625.100,39 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 88,53%
 3. Termini de pagament: 46,22 dies
 4. PMP RD 635/2014: +6,82 dies  
 • 3t trimestre: 
 1. Import total de pagament: 1.924.555,90 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 85,24%
 3. Termini de pagament: 37,57 dies
 4. PMP RD 635/2014: +5,10 dies  
 • 4t trimestre: 
 1. Import total de pagament: 1.086.916,07 €
 2. Pagaments realitzats durant el trimestre dins el tremini legal: 95,22%
 3. Termini de pagament: 28,82 dies
 4. PMP RD 635/2014: +8,46 dies