Òrgan municipal col·legiat integrat per tots els regidors o regidores en què l’Alcalde hagi delegat competències. Es reuneix ordinàriament el dilluns a les 8 del matí.  Els seus integrants són els regidors que tenen àrees delegades.  Equip de govern