Dilluns, 11 de juliol de 2016 
A 2/4 de 9 del matí
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.

ORDRE DEL DIA:
PRIMER.- DICTAMEN DE LA C.I. EN RELACIÓ A L'ACORD D'APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA NOVA CONSTRUCCIÓ D'UN INSTITUT EN AQUESTA LOCALITAT
SEGON. DICTAMEN DE LA C.I. EN RELACIÓ A L'ACORD DE DESAFECTACIÓ DEL SOLAR PER A LA CONSTRUCCIó DE L'INSTITUT
TERCER. DICTAMEN DE LA C.I. EN RELACIÓ A L'ACORD DE CESSIÓ D'UN SOLAR A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
QUART. DICTAMEN DE LA C.I. EN RELACIÓ A L'ACORD D'APROVACIÓ DEL CONVENI PROJECTE BRÚIXOLA
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA C.I. EN RELACIÓ A L'ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS

Attachments:
Download this file (2758_11-07-16-ple-extraordinari-caldes-de-malavella.pdf)11-07-16-ple-extraordinari-caldes-de-malavella.pdf[11-07-16-ple-extraordinari-caldes-de-malavella.pdf]