Dilluns, 25 de gener de 2016
HORA: A les 8 del vespre
LLOC: Sala de Sessions (Sala Annexa de la Casa Rosa)

ORDRE DEL DIA:
- Primer: Aprovació de l'acta del dia 30/11
- Segon: Dictamen en relació a l'aprovació de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Caldes de Malavella.
- Tercer: Dictamen en relació a l'aprovació del projecte d'obres "Disseny dels dessorradors del rec del mal pas al creuament amb el C. Girona (actuació a l'entorn del C. Costa Brava i C. Girona).
- Cinquè: Dictamen en relació a l'expedient de desafectació del terreny que se segrega del bé immoble qualificat com a equipament escolar comprès entre el sòl lliure públic i un carrer en projecte paral·lel a la riera de Santa Maria, canviant la seva qualificació a bé patrimonial, per la seva cessió posterior al Departament d'Educació, que hi construirà un institut (SIN).
- Sisè: Dictamen en relació a l'aprovació d'una modificació dels estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya.
- Setè: Dictamen en relació a la declaració d'entitat d'interès municipal de l'Associació Auger.
- Vuitè: Dictamen en relació a la petició d'informe previ per a modificació puntual del POUM per a la regulació dels usos recreatius, esportiu i comercial en les claus 1, 3, 4 i 11.
- Novè: Control i fiscalització dels òrgans de govern.
1- Comunicacions de l'alcaldia
2- Precs i preguntes

Attachments:
Download this file (ple-ordinari-gener-2016.pdf)ple-ordinari-gener-2016.pdf[ple-ordinari-gener-2016.pdf]