Menu

II Pla d'Igualtat de Caldes de Malavella

El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 24 de novembre va aprovar el II PLA D'IGUALTAT DE CALDES DE MALAVELLA 2014 - 2018

El municipi de Caldes de Malavella compta des de l'any 2008 amb un Pla d'igualtat. Durant l'any 2014 s'han realitzat les tasques per a l'elaboració i redacció del II Pla d'Igualtat de Caldes de Malavella, que ha de permetre continuar i ampliar les polítiques de dones endegades, a partir de la diagnosi que permès arribar a la definició dels rpincipis orientadors.

Aquest Pla és una eina que ha de permetre aprotar solucions ajustades i eficients als problemes que el municipi té en matèria d'igualtat, amb un marc de treball transversal, que té en compte el context social i econòmic actual, i permet treballar envers una igualtat respectuosa amb la diversitat i essent integradora alhora de les epsecificitats de cadascú.

Tornar al principi