Menu

Servei d'intermediació en matèria d'habitatge

Servei cofinançat amb la Diputació de Girona

Presentació

Ens trobem en un context en matèria d’habitatge on, a banda de la situació pròpia de Caldes de Malavella, s’ha d’afegir una a crisi econòmica i financera de llarga durada que ha afectat directament moltes famílies que han perdut el seu habitatge i continua afectant a moltes d'altres que el veuen perillar.

És en aquesta situació que es fa molt necessari oferir a les persones afectades un servei proper que les pugui atendre i informar sobre les opcions que tenen al seu abast i sobre quin és el circuit més adient per defensar els seus drets. I al mateix temps, disposar d’un servei que pugui engegar els dispositius a l’abast per mobilitzar els habitatges que romanen buits i posar-los a disposició d’aquestes persones amb un lloguer assequible als seus ingressos.

El Servei d’Intermediació en Matèria d’Habitatge serà gestionat per la Fundació SER.GI amb coordinació directa amb l’oficina dels Serveis Socials de Caldes de Malavella

Dades de contacte

OFICINA DE SERVEIS SOCIALS
Carrer Vall·llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Tel: 972 47 04 04
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Telèfon Servei d’Habitatge: 682.52.71.17
Correu Servei d'Habitatge: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Horaris

Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30h a 15:30h

Els serveis que realitza el Servei d’intermediació en matèria d’habitatge

Les línies d’intervenció en matèria d’habitatge que s’observen serien:

  1. Orientació, acompanyament i mediació en impagaments.

Amb aquesta intervenció s’oferirà suport i assessorament a persones i famílies en risc de perdre el seu habitatge. I s’atendran els casos on hi ha un risc de pèrdua de l’habitatge per:

Impagaments de lloguer

Impagaments de quotes hipotecàries

Divergències entre propietaris i llogaters per incompliments del contracte

Altres (situacions en precari...)

La nostra intervenció intenta oferir el suport necessari a les persones per tal que elles mateixes puguin resoldre la seva problemàtica. També fem un treball d’acompanyament per cercar vies d’entesa que generin una possible sortida a la problemàtica.

  1. Confecció i gestió d’una borsa d’habitatges de lloguer social.

En aquesta línia s’intenta crear una borsa de lloguer a preus assequibles per a les famílies en què no és viable l’opció de conservació de l’habitatge del qual disposen o directament no disposen d’habitatge.

L’objectiu principal d’aquest punt és mobilitzar habitatges per poder llogar-los a persones destinatàries dels serveis socials que necessiten un pis. També vetllarem per al correcte manteniment d’aquests habitatges amb el seu seguiment socioeducatiu. Aquesta borsa d’habitatges podrà nodrir-se de pisos provinents de propietaris privats o també d’entitats bancàries disposades a cedir-los per a lloguer social.

Lloguer social

En aquest context difícil, fem una crida pública a totes aquelles persones propietàries d’habitatges que el vulguin posar en lloguer per tal de què es posin en contacte amb el Servei d’Intermediació en matèria d’Habitatge a fi de què els puguem explicar les diferents línies així com garanties que oferim en aquest sentit: gestió gratuïta, seguiment de la situació dels habitatges, assegurança multirisc, seguiment de pagaments...

Algunes fórmules d’abaratiment del preu de lloguer que també s’estan valorant d’implementar per tal d’adequar el lloguer són: la masoveria urbana (permet reduir l’import mensual de la renda del lloguer a canvi d’una sèrie de millores i del manteniment de l’habitatge realitzades pels llogaters) i els habitatges compartits.

Qui forma el servei d’intermediació de Caldes de Malavella?

El Servei està composat pel tècnic de la Fundació SER.GI Jordi Tordera amb una dedicació de 20 hores setmanals (dilluns , dimarts i dijous). Les persones que desitgin parlar amb ell hauran d’adreçar-se en un principi a les dependències de Serveis Socials situades al Carrer Vall·llobera, s/n.

Llegiu-ne més ...

Horts urbans ecològics de Can Solà Gros

L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha habilitat uns terrenys destinats a horts urbans ecològics per tal de cedir-ne l’ús a persones interessades en el seu conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. Aquests horts es troben al final del C/ Joaquim Vayreda, a la urbanització Can Solà Gros I.

Es tracta de parcel·les d’hort, d’aproximadament 60 m2 cadascuna, la cessió d’ús de les quals es farà en règim de lliure concurrència mitjançant un sorteig públic. Aquestes cessions s’atorgaran per un període d’1 any, prorrogable per un termini d’1 any més, i l’ajuntament adoptarà les mesures necessàries per garantir l’accés als horts de les famílies amb risc social.

Els horts s’han de destinar al cultiu de varietats d’hortalisses i verdures d’horta tradicional, de temporada, d’acord amb criteris ecològics i prioritzant les varietats locals.

Convocatòria 2016

Ja està oberta la convocatòria de 2016, i les sol·licituds poden fer-se fins el 16 de maig, 15 dies després de la publicació de les bases al B.O.P. de Girona.

L'Ajuntament posa a disposició un total de 10 parcel·les, 5 de les quals queden reservades a disposició i criteri d'adjudicació del personal tècnic de l'Àrea Social. Aquest horts s'han d'oferir, prioritàriament, a les persones aspirants que acreditin ser caps de famílies amb necessitats diagnosticades pels Serveis Socials.

Les persones adjudicatàries hauran de dipositar una fiança de 50 € amb l'objectiu de cobrir possibles danys o perjudicis, i es retornarà quan cessin els efectes de cessió d'ús de la parcel·la d'hort.

Requisits:
Les persones interessades han de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds que es fixi en la convocatòria, els requisits següents:

- Ser persona física major d'edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.

- A la data de l'inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat a Caldes de Malavella amb una antiguitat mínima de 3 anys ininterromputs.

- No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu al terme municipal de Caldes de Malavella.

- No haver estat privat anteriorment, mitjançant la rescissió de la cessió, d'una de les parcel·les dels horts ecològics municipals de Caldes de Malavella.

Juntament amb la sol·licitud, degudament emplenada, les persones aspirants han d'adjuntar la documentació següent:

      a- Fotocòpia del DNI/NIE o document acreditatiu de la personalitat.
      b- Informe dels Serveis Socials, (en cas d'optar per la prioritat de plaça com a família amb risc social).

Zona de descàrrega de documents:
- Model de sol·licitud

- Resum del Reglament de Règim d’Ús dels Horts Urbans Ecològics
- Reglament d’Ús dels Horts Urbans Ecològics de Titularitat Municipal i per a la Cessió d’Ús (text complet).

Llegiu-ne més ...
Subscripció a aquest canal RSS