Menu

Es salven les tortugues de Sta Maria

Es salven les tortugues de Sta Maria
  • Es capturen fins a 130 tortugues a la riera
  • La Fundació Emys ha estat l’encarregada de realitzar aquestes tasques
  • Amb aquestes obres de millora també es vol redefinir el riu com a element essencial en la vida i el desenvolupament del municipi durant dècades

Es capturen 130 tortugues i altres espècies de riu abans d’arreglar el clavegueram que passa per la riera de Santa Maria

A principis d’agost està previst que s’iniciïn les obres de millora del col·lector del clavagueram que passa per la riera de Santa Maria. Per protegir les espècies que hi viuen la Fundació Emys ha estat fent tasques de captura d’animals al llarg de tres setmanes.

130 tortugues, forces crancs americans, varies anguiles, serps d’aigua i un visó americà són les diferents espècies que s’han trobat al llarg d’aquestes setmanes al tram urbà de la riera de Santa Maria. Al llarg de tres setmanes s’han estat fent tasques de seguiment i captura d’herpetofauna a la zona per poder protegir tots els animals i que no morin durant el període d’obres que rehabilitarà el clavegueram que passa per la riera.

Antecedents de la riera

La xarxa de sanejament d’aigües residuals del municipi de Caldes de Malavella compta amb un col·lector principal que discorre per la llera de la riera de Santa Maria, mitjançant el qual es recullen les aigües residuals de tot el nucli urbà i de la urbanització d’Aigües Bones.

Aquest col·lector principal s’ha anat deteriorant al llarg dels anys actualment es troba en un estat de conservació molt precari, el que provoca la fuita d’aigües residuals a la llera de la riera i l’entrada d’aigües d’escolament de plujanes dins el col·lector.

Per tal d’arreglar la situació al 2013 els serveis tècnics de l’Ajuntament van redactar un avantprojecte. Aquest agost es preveu que comenci la primera fase de les obres d’arranjament i millora del clavegueram, unes obres que finalment tindran una longitud d’actuació de 1200m, entre el tram comprès entre el carrer de les Mateuses fins passat el pont del ferrocarril de Renfe. En l’avantprojecte només estava previst arreglar 880 metres.

Les accions

El nou col·lector anirà totalment soterrat en la llera de la riera. Amb aquest soterrament es millorarà la capacitat hidràulica de la riera i es reduirà l’impacte paisatgístic que suposa el col·lector que hi havia fins ara.

La obra de substitució de la xarxa de clavegueram del municipi i de l’enterrament del nou traçat suposa una ocasió especial per tal de diferenciar clarament entre el desguàs i clavegueram del municipi i el curs fluvial. Així doncs, amb la voluntat de fer evident la oportunitat de redefinir el riu com a un element essencial en la vida i el desenvolupament del municipi durant diverses dècades, es planteja la realització de les diferents accions que permetran reduir el cost de manteniment de l’espai i augmentar el seu atractiu al ciutadà.

Amb aquestes obres, també es milloraria l’entorn de la flora i la fauna existent a la zona. Per evitar que morin els animals que hi viuen (majoritàriament tortugues) la Fundació Emys, una de les poques del territori que realitza aquestes tasques, ha estat recuperant tortugues al llarg de tres setmanes. L’objectiu és recollir-les, medir-les i pesar-les, identificar-les (per fer un estudi de la població) i alliberar-les més avall de la riera. Per evitar que durant les obres s’acostin a la zona en qüestió s’ha instal·lat una tanca. Un cop s’hagi arranjat el clavegueram podran tornar a la riera de Santa Maria i viure en millors condicions

Seguiments i captura d’herpetofauna

Durant setmanes es van repartir fins a 13 trampes per localitzar les tortugues de la zona. Només el primer dia es van capturar 90 tortugues. El 25 de juliol es van mirar per darrer cop les trampes i només es van trobar dues tortugues, pel que s’entén que ja no queden més exemplars a la zona. La majoria de tortugues són de rierol, una espècie autòctona; també es van trobar però 5 tortugues americanes (espècie exòtica) i també una tortuga Emys (actualment es troben en perill d’extinció). No van ser els únics animals que es van trobar. També es van trobar molts crancs americans (que es preveu que s’eliminin perquè és una espècie invasora); varies anguiles i alguna serp d’aigua (aquestes darreres espècies sí que són típiques de la riera). Fins i tot es va trobar un visó americà mort.

Després d’aquestes tasques s’espera reubicar les espècies autòctones i gestionar les espècies al·lòctones i invasores; fer un radioseguiment dels individus amb més tendència a la dispersió; i realitzar una memòria d’individus, dispersió i seguiment poblacional de la tortuga de rierol.

Tornar al principi