Menu

Aprovació del PAES

Aprovació del PAES

APROVAT L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

El Ple Municipal del passat 31 de juliol va aprovar l’inofrme de seguiment del PAES, compromís adquirit per l’Ajuntament en adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcadesses l’any 2012. El PAES, aprovat l’any 2013 amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Girona, proposa un seguit d’actuacions per tal de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% per l’any 2020. Des de llavors s’han anat duent a terme diferents actuacions relacionades amb aquest pla (caldera de biomassa al CEIP St. Esteve, millores de l’eficiència de l’enllumenat públic mitjançant el canvi de làmpades i la instal·lació de reguladors de flux, disposar d’un servei de gestió energètica municipal, etc.). 

L’informe de seguiment ara aprovat ha de permetre conèixer el grau d’implantació de les accions proposades i també se n’han afegit de noves. La reducció d’emissions correspon a tot el municipi, per la qual cosa s’inclouen tots els sectors (serveis, domèstic, transport, residus,...), encara qu es’exlou de l’àmbit d’actuació els sectors primari i industrial. Es preveu que cada dos anys hi hagi un seguiment relatiu al grau d’execució de les accions (fins ara se n’han complert un 68%) i cada quatre anys serà necessari presentar un informe de seguiment que també incorpori un nou inventari d’emissions.

L’informe de seguiment del PAES ha estat redactat pel Consell Comarcal de la Selva, i ha comptat amb la coordinació tècnica del CILMA i la Diputació de Girona, que també ha aportat un ajut de 600 € dels 700 € que ha costat la seva elaboració.

Més en aquesta categoria: « Vine a donar sang Safm 17-18 »
Tornar al principi