Menu

Preinscripcions a la Llar d'Infants «Ninots»

Preinscripcions a la Llar d'Infants «Ninots»

Aquest és el calendari de preinscripcions de la Llar d'Infants "Ninots" de Caldes de Malavella:

Publicació de l'oferta: entre el 24 i el 26 d’abril de 2017

Presentació de sol·licituds: del 2 al 12  de maig , tots dos inclosos.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2017

Termini per presentar reclamacions: del 24 al 26 de maig de 2017

Sorteig del número de desempat: entre el 23 i el 25 de maig de 2017

Publicació de la llista i sol·licituds al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos, i, si s’escau, de la llista d’espera:  2 de juny de 2017

Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de 2017

En el moment de formalitzar la preinscripció caldrà aportar la sol·licitud d’inscripció degudament omplenada  juntament amb la següent documentació: 

1.-Fotocòpia del llibre de família.

2.- Fotocòpia dels DNI dels tutors /pare i mare.

3.- Fotocòpia de la TIS (Targeta d’identificació sanitària).

4.- Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si els nens no han estat vacunats per contra indicació mèdica o per altres circumstàncies , cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

5.- Volant d’empadronament acreditant l’any d’inici de la residència dels responsables. (L’Ajuntament l’expedeix d’ofici).

6.- Per les persones propietàries de l’habitatge de residència: últim rebut de llum.

7.- Per les persones en règim de lloguer de l’habitatge: últim rebut de lloguer i últim rebut de llum. Aquí en teniu els documents relacionats:

- Carta informativa als pares i mares de la Llar d'Infants Ninots
- Full de preinscripcó a la Llar d'Infants Ninots 
- Horaris

Nota: Aquells pares que vulguin veure la Llar d’infants o aclarir qualsevol dubte, poden trucar a la Llar d'infants (972 47 10 38) i demanar per la Dolors (directora). 

Tornar al principi