Menu

Ajuntament Caldes de Malavella - Articles filtrats per data: Setembre 2016

Aprovat el Protocol d’actuació en casos d’ocupacions

26-09-16-protocol-intervencio-ocupacions

El Ple Municipal ha aprovat aquest dilluns per unanimitat el Protocol d’actuació en matèria d’ocupacions, un document pioner aplicable a altres municipis, que estableix un conjunt d’actuacions coordinades entre diferents àrees de l’Ajuntament amb l’objectiu de donar una sortida a les ocupacions d’habitatges, que a Caldes de Malavella ronden la quarantena i que en alguns casos generen problemes de convivència amb els veïns i perill de seguretat en casos de manipulacions de l’accés als serveis de subministrament.

El protocol prové de les experiències i accions que han dut a terme diferents àrees de l’Ajuntament i marca el complex circuit pel qual passaran els casos d’ocupació distingint els casos d’ocupacions per necessitat dels que  no ho són.

Ha estat redactat per una Taula de coordinació en matèria d’ocupacions que es reuneix regularment i que està formada per l’alcalde, regidors, la Policia Local, el Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS), el Servei d’Intermediació en Matèria d’Habitatge i els serveis jurídics de l’Ajuntament.

El circuit d’actuacions
Aquests són els passos que contempla el circuit d’actuacions:

1. Detecció i identificació dels ocupes
Es produeix quan La Policia Local identifica un cas o rep l’avís per part de la població, l’alcalde, regidors, SBAS o Servei d’habitatge. El cos policial fa la comprovació del cas in situ, comprova si hi ha una situació de vulnerabilitat social i es lliura un document oficial instant les persones identificades a demanar cita al SBAS en un termini màxim de 15 dies.  Paral·lelament, la Policia Local esbrina la titularitat de l’edifici, enviarà diligències al jutjat i trametrà la informació a la resta d’agents de la Taula de coordinació en matèria d’ocupacions.

2. Distingir les persones favorables al canvi de les que no ho són
En aquest punt és clau distingir les persones que són favorables a un canvi i regularitzar la seva situació de les que no. En el cas que les persones identificades acudeixin al SBAS, els tècnics d’aquest servei determinaran si es compleixen quatre requisits:

- Que l’usuari mostri voluntat de vincle amb el SBAS.
- Que tingui interès en revertir la seva situació.
- Que hagi realitzat un contacte previ amb el propietari de l’habitatge.
- Que respecti la convivència veïnal.

2.1- Itinerari dels casos favorables al canvi
En el cas que es compleixin els requisits esmentats, el SBAS, conjuntament amb el Servei d’Intermediació d’Habitatge, realitzarà entrevistes individuals i conjuntes amb els veïns per tal de validar la voluntat de la l’ocupa de revertir la situació. En cas positiu, s’emetrà un informe a l’Ajuntament  perquè la Junta de Govern Local dicti resolució sobre l’admissió. En el cas que la situació sigui complexa, es podrà derivar el cas a la Taula de Coordinació d’Ocupacions que valorarà el cas i n’enviarà informe a l’Ajuntament, perquè la Junta de Govern Local dicti resolució.

En cas d’admissió, serà el Servei d’Intermediació d’Habitatge qui farà els tràmits per regularitzar la situació tant en matèria d’habitatge (reconduir la situació cap a un lloguer social) com en el subministrament d’aigua potable i d’electricitat (si es compleixen els requisits establerts, l’Ajuntament canalitzarà l’ajut per a la connexió i per a l’import del rebut de l’aigua i garantirà l’accés al subministrament elèctric, havent contactat abans amb les empreses subministradores de serveis).

2.2 -  Itinerari dels casos no favorables al canvi
En el cas que durant la primera atenció es determini que l’ocupa no compleix el requisits marcats o bé que no demana cita a la SBAS dins el termini establert, seran els mateixos tècnics de l’SBAS que emetran un informe de la situació, i ho comunicaran a la Junta de Govern Local per a l'emissió de la corresponent resolució.

Tant la Policia Local com el SBAS podran fer accions per convidar a les persones a replantejar-se la seva posició. En cas que es constati la manca de voluntat d’una sortida acordada s’establiran els següents passos:

- El SBAS anul·larà el pla de treball i suprimirà qualsevol ajut social que pogués rebre la família.
- L'Ajuntament instarà al propietari a fer el desnonament i li demanarà que posi l’edifici a lloguer social.
- L’Ajuntament mateix demanarà el desnonament en situacions de delinqüència, mala convivència veïnal....
- L’Ajuntament denunciarà al jutjat els propietaris d’aquells habitatges que no compleixen les condicions tècniques de seguretat en les instal·lacions de subministrament.

Una altra línia d’actuació de l’Ajuntament és el contacte amb organismes supramunicipals (Generalitat, Consell Comarcal, Generalitat, deganat, jutjats...) per tenir mecanismes més eficaços per actuar en els casos conflictius d’ocupació.

L’objectiu final del protocol és regularitzar la situació d’ocupació de les cases. En els casos de voluntat per part dels ocupes es vol garantir el dret a l’habitatge i els subministraments bàsics. En els casos en què no hi ha voluntat, s’està  contactant amb el propietaris per tal que denunciïn els ocupes i perquè posin els edificis a lloguer social i es proposen accions a fer des del mateix Ajuntament tenint en compte que en alguns casos es posa en risc la bona convivència dels veïns a causa d’actituds incíviques i també la seguretat de les insta·lacions (en casos de punxades de llum i d’aigua).

Molt bona feina que servirà per altres municipis
El delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús, va manifestar el 13 de setembre passat, després d’una reunió de la Junta de Seguretat de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, que el protocol aprovat avui  "és un molt bon document ja que toca un aspecte clau: distingir quins ocupes ho són per necessitat i quins ho fan per la cara". Ha afegit que Caldes de Malavella ha estat dels primers municipis en llançar el crit d'alerta i que "ha fet una feina molt bona que servirà per altres municipis".

Llegiu-ne més ...

L'Ajuntament de Caldes de Malavella presenta un protocol pioner d'actuació davant de les ocupacions

L'equip de govern de l'Ajuntament de Caldes de Malavella ha presentat avui el protocol de prevenció i actuació davant de les ocupacions, fenomen que es dóna en una quarantena d'habitatges de la nostra població. Ho ha fet en el marc de la Junta Local de Seguretat a la qual han assistit, entre altres, Eudald Casadesús, delegat del Govern a Girona, i Albert Ballesta, director dels Serveis Territorials d'Interior. Posteriorment s'ha celebrat una roda de premsa en la qual els mitjans de comunicació s'han interessat per les mesures previstes en aquest protocol.

Llegiu-ne més ...
Subscripció a aquest canal RSS